Vermogensmeting met Insoric RealPower

Vermogensmetingen met Insoric Realpower zijn de meest juiste meting van het vermogen van een voertuig op de weg, in tegenstelling tot metingen op een rollerbank in een bedrijfshal meet Insoric Realpower het vermogen in de buitenlucht op een echte weg, met echte weerstand op echt asfalt , en geeft een echt beeld van het juiste vermogen waar u de wagen gebruikt ( buiten op echt asfalt ).

Afspraak boeken
Uniek in België

Wij zijn een officiële partner van Insoric

Zeer accurate resultaten

Met Insoric bereiken we zeer accurate resultaten

Zeer gedetailleerde berekening

Door middel van verschillende factor-metingen

Getest op een openbare weg

Hierdoor bereiken we absolute resultaten